Ajánlatunk az Ön számára.

Gondolom sok hasonló ajánlattal találkozott már.
Kérem pillantson bele az alábbi vázlatba, mert elolvasása után újabb szempontok alapján tudja majd megítélni egy informatikai rendszer alkalmasságát a napi munkavégzés támogatására.

A szokásos szolgáltatások kínálata mellett vállalkozásunk a hangsúlyt a rendszer kialakításának és működtetésének szabályzására helyezi.

Minden biztonsági elemzés szerint az adatok biztonsága inkább a dolgozók következetes, jól behatárolt és felelősségteljes viselkedésén múlik, mert csak így szavatolható, hogy az informatikai rendszer korlátozásai hatékony védelmet biztosítsanak. Például, ha egy dolgozó ismeri egy másik jelszavát, jogosulatlanul férhet hozzá adataihoz. Az adatok elvesztését legtöbb esetben egy figyelmetlenül kiadott törlési utasítás okozza, és csak ritkábban rendszerhiba.
Természetesen a megfelelő hardver és szoftver eszközökre minden esetben szükség van. Csaknem minden cég korszerű eszközökkel szerelkezik fel. Ma már egy átlagosan érzékeny vállalkozás is víruskeresővel és tűzfallal próbálja garantálni rendszerének sérthetetlenségét. Ezek birtokában sokszor megalapozatlan biztonságérzet alakul ki, és számos fontos tennivalóra már nem kerül sor.
Például a biztonsági mentések és programfrissítések nincsenek napirenden, vagy ha mégis, ezek elvégzését nem ellenőrzik. Fontos adatok hiányát sokszor az okozza, hogy valójában soha nem is kerültek be az informatikai rendszerbe. A dolgozók cégen belüli és azon kívüli kommunikációját nem irányítják biztonsági instrukciók, így bizalmas adatok sokszor ellenőrizetlenül jutnak illetéktelenek birtokába. Igaz az információk titkossági besorolása is csaknem minden esetben kidolgozatlan.
Az informatikus a használt szoftverek jogtisztaságát nem tudja garantálni, mert a dolgozók saját gépeiken ismeretlen eredetű programokat telepítenek. A jogosan használt programok nyilvántartása hiányzik, pedig egy esetleges ellenőrzéskor nélkülözhetetlen a vásárlást számlával is igazolni.
Az informatikai rendszer üzemeltetését nem megfelelően képzett szakemberek végzik, így a hibákat nem ismerik fel. Ha mégis, ezek feltárása és kijavítása nem érdekük, mivel saját hitelüket rontanák, és a járulékos költségeket nem szeretnék vállalni.
Az adatok hordozhatósága archiválása és esetleges későbbi feldolgozása indokolja a megfelelő dokumentum- vagy adatbázis formátumok kiválasztását.

A fenti példák csak a figyelem felkeltésére szolgálnak, és csak a jéghegy csúcsát mutatják.

Több könyvnyi szakirodalom, szabványajánlat, esettanulmány átolvasása, és több éves tapasztalatgyűjtés után vállalkozásunk célul tűzte ki, hogy tevékenységével ne további indokolatlan program- és számítógépvásárlásra ösztönözze partnereit, hanem a rendszer kialakításának és fenntartásának napi gyakorlatát tegye szakterületének tárgyává.
Ezt az alábbi alapelvek következetes betartása útján érjük el.

  1. Részletes konzultáció a Megrendelő munkafolyamatainak áttekintésére.
    /Ha a Megrendelő rendelkezik ISO9001 minősítéssel, akkor ez részben rendelkezésre áll/
  2. A Megrendelő esetleg már kiépített, működő rendszerének áttekintése, dokumentálása.
  3. A Megrendelő igényeinek pontos rögzítése, mivel ez a rendszerterv kialakításának alapja.
  4. Rendszerterv kialakítása, az elvégzendő tennivalók felsorolása fontossági szerinti sorrendben.
    /A Megrendelő ez alapján kérhet csak részleges szolgáltatást is/
  5. A kialakítási/módosítási tennivalók részletes kidolgozása.
  6. Ellenőrzési, karbantartási instrukciók összeállítása.

Ebben a fázisban a Megrendelő dönthet, hogy az informatikai rendszerben szükséges változtatásokat saját vagy megbízott szakembereivel végezteti el.
Természetesen a fenti feladatok végrehajtását is vállalhatjuk. Ez esetben jól képzett, tapasztalt, referenciák alapján ellenőrizhető szakembergárdánk tagjai közt szakterület alapján osztjuk meg a feladatokat.
Külön kérésre az információbiztonsággal kapcsolatos jogi szabályzásokat is figyelembe vesszük, és jogvita esetén a Megrendelő álláspontját megvédjük.
A feladatokat végrehajtó programok kiválasztásánál javaslatot teszünk szabadon használható programok rendszerbe integrálására. Ezzel költség megtakarításra nyílik lehetőség.
Egyedi esetben vállaljuk a rendszer biztonsági vizsgálatát "próbabetörés" módszerével, természetesen titoktartási és jogi garanciák egyeztetése után.
Tudjuk, hogy nem minden cégnek van szüksége teljes szolgáltatási csomagunkra, ezért részfeladatok elvégzését is vállaljuk.

Elérhetőség:

 

 

 

 

Cégismertető Szolgáltatásaink Referenciák Ajánlat Kapcsolat